Idbyns intresseförening har funnits sedan 1966.
Idbyns intresseförening bedriver skötsel av Idbybadet, anordnar aktiviteter av olika slag och verkar för att stimulera gemenskapen i byn och byarna i området.
Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla badplatsen och har under de senaste åren byggt en vedeldat bastu, ordnat med grillplatser, vollyebollplan samt en boulebana.